NU stappenplan Hier trek ik mijn grens!

Bestel als NU'91 lid gratis het stappenplan Hier trek ik mijn grens! Een praktisch hulpmiddel voor de dagelijkse praktijk om verpleegkundigen en verzorgenden beter te wapenen tegen ongepaste verzoeken van patiŽnten.

NU'91 lid: * Ja Nee
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Functie:
Instelling:
Lidnummer:
* verplichte velden

Zorg, seks en respect

De tijd dat seksuele gevoelens van gehandicapten werden genegeerd of ontkend ligt ver achter ons. Ook mensen met een handicap hebben normale behoeften die vragen om bevrediging. Daar gaat de discussie niet over die is ontbrand na een publicatie in het ED. De vraag is of het een taak is van zorgverleners om cliënten ook seksueel te hulp te schieten.

In de nu opgelaaide discussie gaat het om een man met een enstige spierziekte, die voor zijn zorg de beschikking heeft over een persoonsgebonden budget (pgb). Strikt genomen is het zorggeld – afkomstig uit de AWBZ – niet bedoeld voor seksuele handelingen. Met de vaststelling dat geld niet moet worden uitgegeven aan zaken waarvoor het niet bestemd is, zou de kwestie als afgedaan kunnen worden beschouwd.

Er zit echter ook een andere – meer ethische – kant aan de zaak, waar niet zonder meer aan voorbij kan worden gegaan. Werknemers in de zorg zijn opgeleid om zorg te verlenen. Tot die zorg behoren intieme handelingen, zeker als cliënten ernstige beperkingen hebben en bijvoorbeeld gewassen of verschoond moeten worden. Voor zowel de cliënt als de verzorgende is het van belang om te weten waar de grenzen van de zorg liggen. Over en weer moeten daarover geen misverstanden bestaan.

Per Saldo – de belangenorganisatie van mensen met een pgb – zegt er geen problemen mee te hebben als een verzorgende een cliënt seksueel bevredigt. Zolang het maar vrijwillig gebeurt en de zorgvraag vooraf helder is. Daarmee overschrijdt Per Saldo een grens. Werknemers in de zorg zouden niet eens met die vraag mogen worden geconfronteerd, want het behoort gewoon niet tot hun werk. Zij horen er niet door in verlegenheid te worden gebracht en zeker niet om te worden afgewezen als zij niet aan de vraag voldoen.

Het standpunt van Per Saldo getuigt van weinig respect voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Per Saldo kan de mensen wier belangen zij vertegenwoordigt beter wijzen op andere mogelijkheden – escortservices en gespecialiseerde hulpverleners – voor het bevredigen van hun seksuele behoefte.

Bron: Eindhovens Dagblad 12-03-2010

« Terug naar het overzicht