NU stappenplan Hier trek ik mijn grens!

Bestel als NU'91 lid gratis het stappenplan Hier trek ik mijn grens! Een praktisch hulpmiddel voor de dagelijkse praktijk om verpleegkundigen en verzorgenden beter te wapenen tegen ongepaste verzoeken van patiŽnten.

NU'91 lid: * Ja Nee
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Functie:
Instelling:
Lidnummer:
* verplichte velden

Eindhovens Dagblad Geen ruimte voor seks in professionele zorgrelatie

Eindhovens Dagblad: Geen ziekenhuis of zorgorganisatie draagt personeel op om seksuele diensten te verlenen.

Door M. van Wijgerden

Met toenemende verbazing lees ik de verhalen over het bij patiënten en cliënten verrichten van seksuele handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden. Mijn verwondering betreft het feit dat dit onderwerp voor sommigen blijkbaar ter discussie kan staan en niet vanzelfsprekend wordt beschouwd als niet behorend tot het takenpakket van verpleegkundigen en verzorgenden.

De bijdrage van mevrouw Van Helmond-Donders (ED 19 maart) vraagt om een reactie. Uit haar

schrijven zou opgemaakt kunnen worden dat seksuele dienstverlening altijd al tot de normale alle- daagse verpleegkundige en verzorgende praktijk heeft behoord. En dat de hulpverlener die hiertoe niet bereid is, een zakelijke, koude kikker is, die tekort schiet in het aangaan van een vertrouwensrelatie. Te bizar voor woorden.

47 jaar geleden werd ik opgeleid tot verpleegkundige. Ik heb mijn hele verdere leven gewerkt in algemene ziekenhuizen en bij de thuiszorg. In de toenmalige opleiding werd aan jonge verpleegkundigen uitgelegd dat de relatie tot de patiënten een professionele was, die geen ruimte bood voor meer intieme contacten van welke aard dan ook. In later jaren ben ik nooit een collega tegen gekomen die het plegen van seksuele handelingen tot haar of zijn takenpakket vond behoren. Integendeel, op de werk- vloer bestond en bestaat hiertegen een grote weerstand.

Ook is er geen Nederlands ziekenhuis of zorgorganisatie die het personeel opdraagt dergelijke dien- sten te verlenen. Nee, men hanteert zelfs protocollen met betrekking tot ongewenste intimiteiten. Het is - nog afgezien van andere aspecten die deze hulpverlening ongewenst maken, denk aan de mening van het `thuisfront’ - ook een welhaast praktisch onuitvoerbaar karwei om aan de diversiteit aan seksuele wensen tegemoet te komen. Een hoofdstuk apart wordt dan de vrouwelijke patiënt met de mannelijke verzorgende of verpleegkundige. Ook op collegiaal gebied kunnen problemen rijzen. Wat als Carla wel en Agnes en Dolores niet bereid zijn tot...

Kortom wie zich erin verdiept zal al snel tot de conclusie komen dat verpleegkundigen en verzorgenden zich tijdens diensturen het beste verre houden van seksuele handelingen met de aan hun zorgen toevertrouwde personen. Bij het signaleren van bepaalde behoeften kunnen zij de geachte clientèle attenderen op de hiervoor specifieke instanties.

Daar waar toch - en dat kan gebeuren - een meer dan beroepsmatige interesse ontstaat is het wijs de hulpverlenerssituatie te beëindigen en in wederzijds volle vrijheid te ontdekken of een toekomstige vriendschaps- of liefdesrelatie tot de mogelijkheden behoort.

Tot slot wil ik, mijn bewondering uitspreken voor de jonge vrouw die het lef had dit onderwerp in de publiciteit te brengen. Meisje, veel sterkte en hopelijk voel je je gesteund door het feit dat zeer, zeer veel vakgenoten het roerend met je eens zijn.

Bron: Eindhovens Dagblad 23-03-2010

« Terug naar het overzicht